הסדרי נגישות

פרסום מידע אודות הסדרי נגישות:

חברתנו פועלת ומקדמת את הנושא הנגישות כנדרש. אנו רואים בלקוחות עם לקוחות מוגבלים שווי זכויות, הזכאים מרוויחים מנגישות לגמרי למשרדי החברה והמשרדי המכירות השונים שלנו.

עמוד זה נוצר בכדי ליידע איך לא יכול להרוויח מהסדרי הנגישות של חברתנו. לשנות ויש הערות או שאלות, נשמח לקבל את הפניה ולסייע.

נגישות למשרדי החברה ומשרדי המכירות:

במשרדי החברה הראשיים ובמשרדי המכירות הפזורים להבנות הארץ, אנו מקפידים על נגישות מלאה, מעליות נגישות, חדרי שירותים מונגשים ומתקנים העומדים בתקן נגישות.

נגישות אתר האינטרנט:

אתר האינטרנט שלנו מונגש. חפשו את סמליל ההנגשה ובתוכו תמצאו את מגוון האפשרויות הקיימות.

דרכי יצירת קשר:

פרטי רכז הנגישות: אשר קשת

טלפון: 054-6453313

מייל: asherkeshet@dona.co.il