המפרט הטכני - פנטהאוזים

 

הערה: בחירת גווני גמר (טרם הזמנתם לאתר) מתוך סטנדרט המוכר, ורק במקרה ועדיין לא בוצע, או הוזמן לביצוע.